Rema 1000 - 25 år

I 2014 ble REMA 1000 25 år i region vest. Molvik fikk det ærefulle oppdraget å designe logo og annet materiell til jubileet.

“Uten turbogutta på Molvik ville ikke REMA 1000 sitt 25 års jubileum vært mulig”.

Det ble lansert en mengde jubileumsprodukter der emballasjen ble designet av Molvik. REMA 1000 valgte også Molvik sin DM-løsning for utsendelse av Postreklame. Vi lanserte også en lokal-mathylle i butikkene for å skape økt interesse for kortreist mat. 2014 seiler inn til å bli REMA 1000 sitt beste år i vest.

“Uten turbogutta på Molvik ville ikke REMA 1000 sitt 25 års jubileum vært mulig”. Christian Eskedal, Salgssjef REMA 1000

Molvik Grafisk AS © 2023