Papirkvalitet

Papirkvalitet

Innen papir er det mange valg og valget avgjør hvordan resultatet blir.

Ulike papirkvaliteter har ulike egenskaper for å møte dine krav til kvalitet. Fargeoppfattelse avhenger også av papiret som benyttes. Farge blir påført i tynne lag. Lys trenger gjennom fargelaget og reflekteres fra papiret under. Mikrostrukturen i papiret varierer fra jevn og glatt for bestrøkne papirkvaliteter, til ujevne for resirkulerte/ubestrøkne papirkvaliteter. Glatt underlag reflekterer mer lys og virker «hvitere.»

Papirets egenart defineres gjennom overflaten, farge og tykkelse/vekt. Et bestrøket papir gir en god fargegjengivelse. Det er fordi fargen trekker ikke inn i papir, men legger seg oppå. Et resirkulert/ubestrøket papir gir en slørete og grå fargegjengivelse.

Bestrøket/ubestrøket

Overflate består hovedsakelig mellom ubestrøket og bestrøket. Et bestrøket papir har en glatt overflate, men ubestrøket har en ruere overflate. Et bestrøket papir vil bedre gjengi farger, mens på ubestrøket papir vil gjerne fargene opptre mørkere.

Tykkelse/vekt

Papirtykkelse angis i vekt per kvadratmeter, f.eks 120g/m2. Et standard A4 papir som du bruker i egen printer pleier å ligge på rundt 120 g/m2.

Papir selges i forskjellige kvaliteter, tykkelser (papirvekt) og størrelser. Det vanligste papirformatet er A-serien. Det beregnes ut fra grunnformatet A0 = 841 x 1189 mm, der arealet er 1 m² og forholdet mellom sidene er lik kvadratroten av 2. Dette medfører at størrelsesforholdet mellom bredde og høyde bevares når formatet blir delt i to like deler. Ved å dele grunnformatet A0 i to oppstår formatet A1, som halvert er A2, som halvert er A3 osv. A-serien brukes særlig i kontorpapir. A-serien ser slik ut (sidelengdene er oppgitt i millimeter) :

A0 : 841 x 1189 A1 : 594 x 841 A2 : 420 x 594 A3 : 297 x 420 A4 : 210 x 297 A5 : 148 x 210 A6 : 105 x 148 A7 : 74 x 105

Molvik Grafisk AS © 2023