Ord og begrep i trykkbransjen

Ord og begrep som er mye brukt

Forklaringer på ord og begrep som er mye brukt i bransjen, for trykk og digitalt.

PDF

Hva er en PDF? Forkortelsen PDF står for portable document format. Et PDF-dokument er i prinsippet "låst" i motsetning til f.eks. Word-dokument, og vises derfor likt uansett maskinvare og operativsystem. PDF er bransjestandard for trykkfil. De er er først og fremst for visning og ikke for redigering, men kan i enkelte tilfeller redigerest om du har riktig progam, som f.eks Adobe Acrobat.

FONT

Font kan referere til: Skrifttype, det fysiske utseendet til et sett av bokstaver og tegn (tegnsett), det finnes titusenvis av skrifttyper og tegnsett. Skal du lage en trykksak er det en stor fordel og ikke involvere for mange forskjellige skrift typer, da det virker forstyrrende for leseopplevelsen. Det kan være smart å bruke en font på overskrifter og en annen på brødteksten f.eks: Helvetica på overskrifter og Times New Roman på brødteksten (hovedteksten).

Tips: Sørg alltid for at de som skal design og/eller trykke produktet ditt har fontene som du bruker eller gjør fontene om til vektor grafikk. Da unngår du problemer og gjør videre prosess mye enklere for alle.

DPI / PPI / Oppløsning

For trykk: Dots per inch = punkt per tomme. DPI viser til rasterpunkter (flekker, prikker) på trykk. Hvor tett blekkdråper blir plassert. Optimalt for trykk er 300 DPI. Nedre grense burde ikke gå under 15o DPI.

For digitalt: Pixels per inch = piksler per tomme. PPI viser til lyspunkter på en skjerm. Det er en måleenhet for bildeoppløsning, altså kvaliteten på bildet. En oppløsning på cirka 15 piksler per tomme er virkelig ikke mye (ca 6 piksler per centimeter). Rent visuelt vil det bety at bildet blir utrolig hakkete (også kalt pikselert). Det skjer fordi oppløsningen er alt for lav.

Tips: Jo større bilde, jo bedre – nedskalering er ikke noe problem.

Fals

Bretting av trykksaken uten ryggstift/lim.

Molvik Grafisk AS © 2023