Fargeprofiler

Fargeprofiler - CMYK/RGB/PMS

Vi bruker ulik fargeprofil på trykk og på skjerm. CMYK/RGB/PMS. Bokstavene er forkortelse på fargeprofiler. Disse fargeprofilene er mye brukt i profesjonelle bildebehandlingsprogrammer. Du må som regel oppgi fargemodus når du åpner bildene i programmene.

CMYK - trykk (firefargetrykk)

CMYK står for cyan (blå/grønn), magenta (lilla-rød), yellow (gul) og key (svart). K'en står for svart, for å hindre at det blir misforståelser vedrørende blue og black. BlacK. CMYK brukes til alt som skal trykkes og er en subtraktiv farge. Blandar man fargene så får man svart. Mengden av hver farge angis i prosentverdi mellom 0 og 100.

RGB - digitalt/skjerm

RGB står for rød, grønn og blå. RGB blir brukt til digitale plattformer, altså skjerm. En skjerm består av bildepunkter, også kjent som en pixel. Hver pixel har et rødt, et grønt og et blått lyspunkt, altså tre "underpunkter". Til sammen danner de en farge.RGB består av additive farger, det vil si at fargene til sammen skaper en hvit farge når de er blandet. RGB farge verdiene justeres fra 0-255. Er alle fargene "på", altså på fullt på 255, så blir fargen hvit. Vil du ha svart så skrur du "av" alle farge verdiene, lyspunktene, altså til 0.

PMS/Pantone

Hva er PMS? I denne bransjen står PMS for pantone matching system. En PMS har en tallkode for hver farge. Tenke på det som bøtter med maling, en PMS farge har en bøtte for hver farge. Pantone brukes vanligvis når man skal trykke logoer og andre profilfarger med lik fargegjengivelse i ulike trykkverk, eller når man trenger en farge som ikke kan framstilles med CMYK (som sølv eller gull).

Pantone-fargene skrives slik Pantone 1485 C eller U, avhengig av type papir den skal trykkes på. Siden fargene fremstår litt forskjellig på bestrøket og ubestrøket papir, har Pantone to versjoner av fargene – for nettopp de to papirtypene. “C” betyr at fargen er for bestrøket (coated) papir og “U” betyr at den er for ubestrøket (uncoated) papir.

Molvik Grafisk AS © 2023