Produkter og tjenester

MILJØ OG BÆREKRAFT - Vi er svanemerket

Et svanemerket trykkeri:

  • oppfyller både miljø- og helsekrav
  • har redusert produksjon av avfall
  • har redusert forbruk av kjemikalier

Et trykkeri som produserer en svanemerket trykksak, oppfyller Miljømerkings krav til valg av blant annet papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer – og de må dokumentere redusert avfallsproduksjon og reduserte utslipp.

Molvik Grafisk AS er miljøsertifisert iht. miljømerkingskriterier for trykksaker. Vårt lisensnummeret er 2041/0960

Miljø og bærekraftighet

Nyttige tips

Les alle våre nyttige tips

Molvik Grafisk AS © 2023