Rema 1000
I 2014 ble REMA 1000 25 år i region vest. Molvik fikk det ærefulle oppdraget å designe logo og annet materiell til jubileet.

Det ble lansert en mengde jubileumsprodukter der emballasjen ble designet av Molvik. REMA 1000 valgte også Molvik sin DM-løsning for utsendelse av Postreklame. Vi lanserte også en lokal-mathylle i butikkene for å skape økt interesse for kortreist mat. 2014 seiler inn til å bli REMA 1000 sitt beste år i vest.

“Uten turbogutta på Molvik ville ikke REMA 1000 sitt 25 års jubileum vært mulig”.

Christian Eskedal, Salgssjef REMA 1000