Prospekter

Molvik leverer boligprospekter til de fleste eiendomsmeglerene på Vestlandet. God kvalitet, rask levering og kostnadseffektiv produksjon gjør Molvik til en foretrukket leverandør i eiendomsbransjen.

Boligprospekter er eiendomsmeglerens viktigste salgsverktøy. Eiendomsprospekter har gjennomgått en store endringer de siste årene. Prospekt-ene er i dag av høy kvalitet og har utpreget bruk av etterbehandling som f.eks stansing, foliering og preg.

Molvik produserer i dag boligprospekter for Fana Sparebank Eiendom, EiendomsMegler 1, Kaland & Partners, Proaktiv Eiendomsmegling og Aktiv.